Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2017/3"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/3", velja naslednji cenik:

Poceni elektrika - pomlad 2017/3"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05400 0,02800 0,04600
cena z 22 % DDV 0,06588 0,03416 0,05612

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2017/3" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/3" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2017/2"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/2", velja naslednji cenik:

Poceni elektrika - pomlad 2017/2"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05400 0,02800 0,04600
cena z 22 % DDV 0,06588 0,03416 0,05612

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2017/2" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/2" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Velikonočna poceni elektrika 2017"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Velikonočna poceni elektrika 2017", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Velikonočna poceni elektrika 2017"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05430 0,02880 0,04620
cena z 22 % DDV 0,06625 0,03514 0,05636

Cene v sklopu akcije "Velikonočna poceni elektrika 2017" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Velikonočna poceni elektrika 2017" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2017/1"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – pomlad 2017/1", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2017/1"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05430 0,02880 0,04620
cena z 22 % DDV 0,06625 0,03514 0,05636

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – pomlad 2017/1" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – pomlad 2017/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – zima 2017/1"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – zima 2017/1", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – zima 2017/1"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05489 0,02989 0,04789
cena z 22 % DDV 0,06697 0,03647 0,05843

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – zima 2017/1" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – zima 2017/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – jesen 2016/2"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – jesen 2016/2", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – jesen 2016/2"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05420 0,02885 0,04775
cena z 22 % DDV 0,06612 0,03520 0,05826

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – jesen 2016/2" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – jesen 2016/2" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – jesen 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – jesen 2016", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – jesen 2016"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05440 0,02900 0,04840
cena z 22 % DDV 0,06637 0,03538 0,05905

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – jesen 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – jesen 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – poletje 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – poletje 2016", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – poletje 2016"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05440 0,02900 0,04840
cena z 22 % DDV 0,06637 0,03538 0,05905

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – poletje 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – poletje 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Zelena energija 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Zelena energija 2016", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Zelena energija 2016"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Zelena energija 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Zelena energija 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Toplotne črpalke"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Toplotne črpalke", v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Toplotne črpalke"VT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Toplotne črpalke" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Po 31. 12. 2018 bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Toplotne črpalke" si lahko preberete tukaj.

  

Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

Cenik samooskrbaET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04765 0,95
cena z 22 % DDV 0,05813 1,16

Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Redni cenik od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2016 in od 1. 2. 2017 daljeVT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06499 0,03599 0,05899
cena z 22 % DDV 0,07929 0,04391 0,07197
Redni cenik od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 z vključenim popustom za vse gospodinjske odjemalce s cenami iz rednega cenikaVT (€/kWh)MT (€/kWh)ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06389 0,03489 0,05689
cena z 22 % DDV 0,07795 0,04257 0,06941

Redni cenik velja do začetka veljave novega rednega cenika.

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, predpisanih s strani države. 

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Agencija za energijo.

 

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivoPriključitev odjemalca na SN izvod RTPVrste izvoda RTP/RP na SN omrežjuSkupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitevSkupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
 SN   Podeželski 480 6
Neposredno Mešani 180 5
  Mestni 180 4
 NN   Podeželski 960 16
Posredno Mešani 400 10
  Mestni 400 8

  

Vodenje postopka odstopa od pogodbe

Strošek vodenja postopka odstopa od pogodbe znaša 15 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti na strani kupca.

 

Preklic odstopa od pogodbe

Strošek preklica odstopa od pogodbe znaša 10 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec izvede preklic odstopa od pogodbe skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

SMS z oceno zadovoljstva

Po opravljenem klicu na brezplačno številko 080 15 58 klicatelj prejme brezplačno SMS sporočilo s pozivom za oceno zadovoljstva s storitvami GEN-I. Povratno poslano SMS sporočilo je plačljivo po veljavnem ceniku izbranega ponudnika mobilne telefonije.

 

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Akcija »Prihranite prvi mesec pri elektriki 2017«

Pridružite se več kot 187.000 zadovoljnim odjemalcem GEN-I ter si ob zamenjavi dobavitelja poleg ugodnih cen zagotovite tudi skoraj brezplačno električno energijo v prvem mesecu dobave. V akciji »Prihranite prvi mesec pri elektriki 2017«, ki poteka do 31. avgusta 2017, lahko sodelujete vsi novi gospodinjski odjemalci GEN-I, ki do roka oddate zahtevek za zamenjavo dobavitelja.