Akcijski cenik "Poceni elektrika - jesen 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - jesen 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  jesen 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - jesen 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - jesen 2018" si lahko preberete tukaj. 

Akcijski cenik "Toplotne črpalke 2018"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Toplotne črpalke 2018", v obdobju od 15. 10. 2018 do 31. 12. 2019 velja naslednji cenik:

 "Toplotne črpalke 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Toplotne črpalke 2018" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Po 31. 12. 2019 bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Toplotne črpalke 2018" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce/2"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05799 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07075 0,04025 0,06465

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce/2" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce/2" si lahko preberete tukaj. 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/3"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/3", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/3" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/3" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/3" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/2"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/2" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/2" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/1"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05995 0,03395 0,05295
cena z 22 % DDV 0,07314 0,04142 0,06460

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/1" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce/1"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05650 0,03050 0,05030
cena z 22 % DDV 0,06893 0,03721 0,06137

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce/1" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika - pomlad 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05700 0,03320 0,04949
cena z 22 % DDV 0,06954 0,04050 0,06038

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto a.) od 1. 3. 2018 dalje tistim obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. 3. 2018 do vključno 30. 3. 2018; b.) od 1. 4. 2018 dalje tistim obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 31. 3. 2018 do vključno 10. 4. 2018. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2018" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05650 0,03050 0,05030
cena z 22 % DDV 0,06893 0,03721 0,06137

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce", veljata naslednja cenika:

Akcijski cenik za električno energijo: 

"Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05555 0,02899 0,04981
cena z 22 % DDV 0,06777 0,03537 0,06077

 Akcijski cenik za zemeljski plin: 

"Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,02200 0,02684

Cene v sklopu akcije "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev: a) pri električni energiji šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca; b) pri zemeljskem plinu šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina in električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Predpraznična Poceni elektrika"

Za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Predpraznična Poceni elektrika", velja naslednji cenik:

"Predpraznična Poceni elektrika" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Prepraznična Poceni elektrika" veljajo za nove in obostoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Predpraznična Poceni elektrika" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce", veljata naslednja cenika:

Akcijski cenik za električno energijo: 

"Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

 Akcijski cenik za zemeljski plin: 

"Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,01585 0,01934

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev: a) pri električni energiji šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca; b) pri zemeljskem plinu šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina in električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce", velja naslednji cenik:

"Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Toplotne črpalke"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Toplotne črpalke", v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 velja naslednji cenik:

 "Toplotne črpalke" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Toplotne črpalke" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Po 31. 12. 2018 bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Toplotne črpalke" si lahko preberete tukaj.

  

Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04765 0,95
cena z 22 % DDV 0,05813 1,16

Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Redni cenik od 1. 10. 2017 dalje VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06499 0,03599 0,05849
cena z 22 % DDV 0,07929 0,04391 0,07136

Redni cenik velja do začetka veljave novega rednega cenika.

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, predpisanih s strani države. 

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Agencija za energijo.

 

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivo Priključitev odjemalca na SN izvod RTP Vrste izvoda RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
 SN   Podeželski 480 6
Neposredno Mešani 180 5
  Mestni 180 4
 NN   Podeželski 960 16
Posredno Mešani 400 10
  Mestni 400 8

  

Vodenje postopka odstopa od pogodbe

Strošek vodenja postopka odstopa od pogodbe znaša 15 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti na strani kupca.

 

Preklic odstopa od pogodbe

Strošek preklica odstopa od pogodbe znaša 10 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec izvede preklic odstopa od pogodbe skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

SMS z oceno zadovoljstva

Po opravljenem klicu na brezplačno številko 080 15 58 klicatelj prejme brezplačno SMS sporočilo s pozivom za oceno zadovoljstva s storitvami GEN-I. Povratno poslano SMS sporočilo je plačljivo po veljavnem ceniku izbranega ponudnika mobilne telefonije.

 

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Toplotne črpalke 2018

S sodelovanjem v akciji »Toplotne črpalke 2018« si lahko zagotovite še posebej ugodne akcijske cene električne energije vse do konca decembra 2019. V akciji lahko sodelujete novi in obstoječi gospodinjski odjemalci Poceni elektrike, ki imate na dan pristopa k akciji vgrajeno in priklopljeno toplotno črpalko zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda.