Zaupajte nam

KDO STE?

KJE ŽELITE POCENI ELEKTRIKO?

S KOM SKLEPAMO
POGODBO?

KDO STE?

Vpišite vaše ime, priimek in e-naslov oziroma telefon.

STE ŽE ODJEMALEC GEN-I?

KJE ŽELITE ZAMENJAVO DOBAVITELJA?

Zgoraj navedene podatke bo GEN-I uporabil za namen sestave pogodbe.
Posredovani osebni podatki se bodo varovali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.