V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/2016) vas seznanjamo s sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike dobavitelja GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško. Struktura proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike za 2016 je prikazana na spodnjem grafu.

Preračun izpusta ogljikovega dioksida (CO2) in nastalih radioaktivnih odpadkov za leto 2016, pri katerem je bila kot vir informacij upoštevana spletna stran http://www.agen-rs.si.

Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh električne energije:

  • CO2 0,569 kg/kWh
  • proizvedeni radioaktivni odpadki 832 μg/kWh

Za odjemalce, ki sodelujejo v akciji Zelena energija in jim GEN-I, d.o.o. dobavlja električno energijo izključno iz obnovljivih virov, prikaz Proizvodnih virov ni veljaven.

 

Akcija "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1"

Zelo smo ponosni na vsa prejeta priznanja, zmage na licitacijah in na to, da smo vedno korak pred drugimi. Naj vas tokrat razveselimo z akcijo "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1", s katero si lahko zagotovite občutne prihranke na vaših računih za celo leto. Našo najugodnejšo ceno elektrike si lahko zagotovite takoj!