V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/2016) vas seznanjamo s sestavo primarnih virov za proizvodnjo elektrike dobavitelja GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško. Struktura primarnih virov za proizvodnjo elektrike za 2015 je prikazana na spodnjem grafu.

pita 2016.png

Preračun izpusta ogljikovega dioksida (CO2) in nastalih radioaktivnih odpadkov za leto 2015, pri katerem je bila kot vir informacij upoštevana spletna stran http://www.agen-rs.si.

Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh električne energije:

  • CO2 0,508 kg/kWh
  • proizvedeni radioaktivni odpadki 891 μg/kWh

Za odjemalce, ki sodelujejo v akciji Zelena energija in jim GEN-I, d.o.o. dobavlja električno energijo izključno iz obnovljivih virov, prikaz Primarnih virov ni veljaven.

 

Akcija »Prihranite prvi mesec pri elektriki 2017«

Pridružite se več kot 185.000 zadovoljnim odjemalcem GEN-I ter si ob zamenjavi dobavitelja poleg ugodnih cen zagotovite tudi skoraj brezplačno električno energijo v prvem mesecu dobave. V akciji »Prihranite prvi mesec pri elektriki 2017«, ki poteka od 9. januarja do 31. marca 2017, lahko sodelujete vsi novi gospodinjski odjemalci GEN-I, ki do roka oddate zahtevek za zamenjavo dobavitelja.