V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/2016) vas seznanjamo s sestavo primarnih virov za proizvodnjo elektrike dobavitelja GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško. Struktura primarnih virov za proizvodnjo elektrike za 2015 je prikazana na spodnjem grafu.

pita 2016.png

Preračun izpusta ogljikovega dioksida (CO2) in nastalih radioaktivnih odpadkov za leto 2015, pri katerem je bila kot vir informacij upoštevana spletna stran http://www.agen-rs.si.

Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh električne energije:

  • CO2 0,508 kg/kWh
  • proizvedeni radioaktivni odpadki 891 μg/kWh

Za odjemalce, ki sodelujejo v akciji Zelena energija in jim GEN-I, d.o.o. dobavlja električno energijo izključno iz obnovljivih virov, prikaz Primarnih virov ni veljaven.

 

Akcija »Poceni elektrika – zima 2017/1«

Izkoristite zimsko priložnost in si do 31. decembra 2017 zagotovite izjemno nizko ceno električne energije. Akciji »Poceni elektrika – zima 2017/1« se do 28. februarja 2017 lahko pridružite obstoječi in novi gospodinjski odjemalci Poceni elektrike, ki pravočasno oddate izpolnjeno in podpisano Izjavo o sodelovanju ter pogodbo (novi odjemalci).