V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/2016) vas seznanjamo s sestavo primarnih virov za proizvodnjo elektrike dobavitelja GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško. Struktura primarnih virov za proizvodnjo elektrike za 2015 je prikazana na spodnjem grafu.

pita 2016.png

Preračun izpusta ogljikovega dioksida (CO2) in nastalih radioaktivnih odpadkov za leto 2015, pri katerem je bila kot vir informacij upoštevana spletna stran http://www.agen-rs.si.

Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh električne energije:

  • CO2 0,508 kg/kWh
  • proizvedeni radioaktivni odpadki 891 μg/kWh

Za odjemalce, ki sodelujejo v akciji Zelena energija in jim GEN-I, d.o.o. dobavlja električno energijo izključno iz obnovljivih virov, prikaz Primarnih virov ni veljaven.

 

Akcija »Toplotne črpalke«

S sodelovanjem v akciji »Toplotne črpalke« si lahko zagotovite še posebej ugodne akcijske cene električne energije kar za naslednja tri leta, vse do konca decembra 2018. V akciji lahko sodelujete novi in obstoječi gospodinjski odjemalci Poceni elektrike, ki imate na dan pristopa k akciji vgrajeno in priklopljeno toplotno črpalko zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda.