Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce

1Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
  VT (€/kWh brez DDV) MT (€/kWh brez DDV) ET (€/kWh brez DDV)
od 1. 7. 2014 do vključno 30. 11. 2016 0,05949 0,03899 0,05249
od 1. 12. 2016 dalje* 0,05870 0,03885 0,05200

Vse cene veljajo samo za električno energijo in ne vključujejo DDV, trošarine, dajatev za uporabo omrežja ter drugih prispevkov, predpisanih s strani države.

Cene veljajo do začetka veljave novega rednega cenika.

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev

Cenik samooskrbaET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04765 0,95

* Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 

 

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivoPriključitev odjemalca na SN izvod RTPVrste izvoda RTP/RP na SN omrežjuSkupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitevSkupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
SN   Podeželski 480 6
Neposredno Mešani 180 5
  Mestni 180 4
NN   Podeželski 960 16
Posredno Mešani 400 10
  Mestni 400 8

 

Cenik opominov

Stroški prvega opomina za zapadli dolg znašajo 1 eur, stroški drugega opomina za zapadli dolg znašajo 2 eur.

Na opomine se DDV, skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006 s spremembami), ne obračuna.

 

Vodenje postopka odstopa od pogodbe

Strošek vodenja postopka odstopa od pogodbe znaša 15 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti na strani kupca.

 

Preklic odstopa od pogodbe

Strošek preklica odstopa od pogodbe znaša 10 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec izvede preklic odstopa od pogodbe skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.