Brezogljična elektrika v sliki

Elektrika je neoprijemljiv pojem, v domačem ali poslovnem okolju določen bolj kot ne le s števčnim stanjem. Zato pa je mogoče vizualno lažje predstaviti strukturo virov, iz katerih je dobavljena elektrika pridobljena.

 

Struktura naših virov električne energije

Dobavitelji elektrike smo zakonsko zavezani, da končnim odjemalcem pokažemo strukturo svojih energetskih virov za predhodno koledarsko leto. Objavljamo jo na vsakem izdanem računu za dobavljeno elektriko, na promocijskih gradivih in na naši spletni strani.

V spodnjem grafu prikazujemo strukturo proizvodnih virov za naše dobave v letu 2020.

 

Zgornji diagram pa je, skladno z našo odločitvijo za dobavo izključno elektrike brez CO2, od 1. januarja 2021 naprej drugačen. Na to, kakšna bo odslej naša struktura proizvodnih virov, imate vpliv tudi vi, saj lahko izbirate med tremi brezogljičnimi proizvodnimi viri električne energije:

Proizvodni viri za GEN-I elektriko v 2021

 

Primerjava virov odjemalca GEN-I, ki bo v letu 2021 izbral 100 % Sonce

 

S tem bomo pri vseh svojih odjemalcih izničili ogljični odtis, ki nastaja pri proizvodnji električne energije zanje. Ker Skupina GEN-I v Sloveniji dobavlja elektriko preko 300.000 odjemalcem, bo zaradi naše zaveze prehoda iz fosilne v dobo brez fosilnih goriv ogljični odtis odjemalcev nižji za več kot 1,6 mio ton CO2 letno, kar predstavlja skoraj 10 % celotnih izpustov toplogrednih plinov v Republiki Sloveniji.

 

Za koliko lahko znižate ogljični odtis vašega gospodinjstva?

Po javno dostopnih podatkih je letni ogljični odtis povprečnega slovenskega gospodinjstva dobrih 6 ton CO2. Z električno energijo brez izpustov CO2 pa se bo ogljični odtis takšnega gospodinjstva zmanjšal za 2,5 ton CO2 letno, torej za 40%.  

Skupen CO2 odtis povprečnega slovenskega gospodinjstva

Slika: primerjava ogljičnega odtisa povprečnega gospodinjstva in gospodinjstva, kateremu brezogljično električno energijo dobavlja GEN-I; vir: Analitika GEN-I

Želite natančneje izračunati ogljični odtis vašega gospodinjstva? Slovenska fundacija za trajnostni razvoj Umanotera je pripravila enostaven spletni kalkulator, ki je dostopen na tej povezavi. Z njim lahko dobite še bolj natančen vpogled v to, s čim v vašem gospodinjstvu proizvedete največ izpustov CO2.

Več o dodatnih možnost za zniževanje ogljičnega odtisa in varovanje okolja si lahko preberete tukaj.

 

Želite izvedeti več?