Podnebne spremembe kličejo k dejanjem.

V GEN-I smo že začeli. Najprej pri sebi, zdaj gremo še korak dlje. Smo prvi dobavitelj električne energije v Sloveniji, ki je sprejel zavezo, da bo od leta 2021 naprej svojim odjemalcem dobavljal zgolj brezogljično električno energijo.

S prehodom na čistejše vire energije za elektriko, ki jo dobavljamo svojim odjemalcem, želimo Sloveniji in svetu pokazati, da lahko vsak dom, pisarno in industrijo napaja brezogljična energija, ki ne povzroča izpustov CO2, glavnega krivca za segrevanje ozračja in podnebne spremembe. Verjamemo, da lahko to dosežemo s povezovanjem vseh brezogljičnih virov in tehnologij ter z vključenostjo čim večjega števila proizvajalcev na eni strani in končnih porabnikov na drugi.

Kot največji dobavitelj električne energije v Sloveniji bomo v letu 2021 svojim gospodinjskim in poslovnim odjemalcem dobavili več kot 3.150 milijonov kWh električne energije. S tem bomo ogljični odtis v primerjavi z letom 2019 znižali za 1,65 milijonov ton CO2 letno.

Pričakovano zmanjšanje izpustov CO2 na kWh dobavljene električne energije

 

Prehod v zeleno prihodnost želimo olajšati vsem, zato smo izbrali pot, na kateri bo lahko prav vsak pripomogel k prihodnosti po meri ljudi in okolja. Čas za ukrepanje proti podnebnim spremembam je zdaj!

 

Pridružite se nam na poti, ki smo jo opremili z nekaj dodatnimi smerokazi: