Informacija gospodinjskim odjemalcem električne energije in zemeljskega plina o reklamacijah in pritožbah

(na podlagi 50. in 175. člena Energetskega zakona, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Dobavitelj električne energije in zemeljskega plina, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, SI - 8270 Krško, se obvezuje, da bo pri reševanju reklamacij in pritožb upošteval vse pravice, ki pripadajo gospodinjskim odjemalcem.

V zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina lahko gospodinjski odjemalec:

1. Najprej vloži pisno reklamacijo pri dobavitelju, in sicer na naslov GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., 8270 Krško, Ulica Vinka Vodopivca 45 a, 5000 Nova Gorica, preko faksa št. 05 33 17 807 ali elektronske pošte elektrika@gen-i.si (v primeru, če se reklamacija nanaša na domnevno kršitev dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije) ali plin@gen-i.si (v primeru, če se reklamacija nanaša na domnevno kršitev dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi zemeljskega plina). Če se gospodinjski odjemalec ne strinja z dobaviteljevim odgovorom o reklamaciji, lahko ponovno vloži pisno reklamacijo na zgoraj navedeni naslov.

2. V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo dobavitelja (drugim odgovorom) o reklamaciji v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja pri izvajanju pogodbe o dobavi električne energije oziroma zemeljskega plina, lahko vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: postopek IRPS) pri Evropskemu centru za reševanje sporov - ECDR (v nadaljevanju: imenovani izvajalec IRPS). 

Pobuda bo v okviru postopka IRPS obravnavana s strani imenovanega izvajalca IRPS skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (UL RS, št. 81/2015).

Gospodinjski odjemalec pobudo za postopek IRPS vloži neposredno pri imenovanem izvajalcu IRPS. Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo neposredno na spletni strani www.ecdr.si ali preko e-pošte info@ecdr.si oziroma tel. št. 00386 8 20 56 590 imenovanega izvajalca IRPS.

Gospodinjskemu odjemalcu je na voljo tudi platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo gospodinjskim odjemalcem na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Vrbina 17, SI - 8270 Krško