Imate vprašanje? Poiščite odgovor.

Poiščite odgovore znotraj naslednjih tem.

Menjava dobavitelja

Pogoji, postopek in stroški menjave dobavitelja električne energije.

Cene in tarife

Cene električne energije in uporabe elektroenergetskega omrežja, prispevki in trošarine na električno energijo.

Račun za elektriko

Zneski, postavke in spremembe podatkov na računu, izstavljanje in plačevanje računov.

Števec in merilno mesto

Način in pogostost odčitavanja števca, sporočanje števčnega stanja, menjave in napake na števcu.

Napake in težave

Napake in težave na električnem omrežju, napake na računu, težave s plačevanjem računa in odčitavanjem porabe.

O portalu Moj GEN-I

Več informacij o uporabi brezplačnega portala Moj GEN-I.