Akcija "Sonce za toplotne črpalke"

Ogrevate svoj dom ali sanitarno vodo s toplotno črpalko? Pridružite se akciji »Sonce za toplotne črpalke« in si zagotovite še posebej ugodne akcijske cene električne energije od 1. 1. 2021 dalje. Z novo akcijo imate tudi možnost izbire vira brezogljične električne energije.

Akcijske cene po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22 % DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene posamezne tarife ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Izbira vira energije  

akciji »Sonce za toplotne črpalke« vam bomo dobavljali izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100% sončna energija, ki vam jo bomo do 1. 4. 2021 dobavljali brez doplačila. Vi pa se lahko odločite tudi za drug vir brezogljične energije. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije. 

Dodatek za izbiro vira energije  100 % Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 100 % Voda** (€/merilno mesto/mesec) 100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,82 0,82 0,00
z 22 % DDV 1,00 1,00 0,00

** Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje. 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV).

Akcija traja od vključno 5. 12. 2020 do preklica.

 

 

Akciji  "Sonce za toplotne črpalke" se lahko pridružite novi in obstoječi gospodinjski odjemalci Poceni elektrike, ki imate na dan pristopa k akciji vgrajeno in priklopljeno toplotno črpalko zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda.

 

Še niste zamenjali dobavitelja?

Izpolnite enostaven obrazec za zamenjavo dobavitelja - vse ostalo bomo za vas brezplačno uredili mi. Če potrebujete več informacij, vas v našem klicnem centru na 080 1558 čakajo naši prijazni svetovalci.

 

Za naše zveste odjemalce

Obstoječi odjemalci Poceni elektrike se lahko akciji pridružite tako, da izpolnete Izjavo za sodelovanje v akciji, ki jo najdete na spodnji povezavi, in jo izpolnjeno pošljete na naš naslov.

 

 

Podrobnejša vsebina in splošni pogoji za sodelovanje v akciji so objavljeni na spodnjih povezavah:

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji

Izjava za sodelovanje v akciji