Akcija "Toplotne črpalke 2020"

Ogrevate svoj dom ali sanitarno vodo s toplotno črpalko? Pridružite se akciji »Toplotne črpalke 2020« in si zagotovite še posebej ugodne akcijske cene električne energije vse do konca decembra 2020:

Akcijska cena VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22 % DDV 0,07502 0,04147 0,06770

 

Cene tarif od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 z vključenim 15 % popustom* VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05227 0,02889 0,04717
cena z 22 % DDV 0,06377 0,03525 0,05755

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države. 

*Akcijski cenik »Toplotne črpalke 2020« za dobave v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 vključuje 15 % popust na cene posamezne tarife VT, MT, ET za vse gospodinjske odjemalce, ki so vključeni v Akcijski cenik »Toplotne črpalke 2020«. Dobave se od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 zaračunavajo po tem Akcijskem ceniku »Toplotne črpalke 2020« brez popusta.

 

Akciji  "Toplotne črpalke 2020" se lahko do 10. 11. 2020 pridružite novi in obstoječi gospodinjski odjemalci Poceni elektrike, ki imate na dan pristopa k akciji vgrajeno in priklopljeno toplotno črpalko zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda.

 

Še niste naša stranka?

Izpolnite enostaven obrazec za zamenjavo dobavitelja - vse ostalo bomo za vas brezplačno uredili mi. Če potrebujete več informacij, vas v našem klicnem centru na 080 1558 čakajo naši prijazni svetovalci.

 

Obstoječi odjemalci

Obstoječi odjemalci Poceni elektrike se lahko akciji pridružite tako, da izpolnete Izjavo za sodelovanje v akciji, ki jo najdete na spodnji povezavi, in jo izpolnjeno pošljete na naš naslov.

  

Podrobnejša vsebina in splošni pogoji za sodelovanje v akciji so objavljeni na spodnjih povezavah: