Arhiv splošnih pogojev

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem - veljavni do vključno 31. 7. 2016

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev  z električno energijo  - veljavni do vključno 31. 5. 2014

 

Arhiv cenikov  

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/3"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/3", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/3" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/3" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/3" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/2"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/2" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/2" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018/1"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05995 0,03395 0,05295
cena z 22 % DDV 0,07314 0,04142 0,06460

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018/1" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2018" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce/1"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05650 0,03050 0,05030
cena z 22 % DDV 0,06893 0,03721 0,06137

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce/1" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika - pomlad 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05700 0,03320 0,04949
cena z 22 % DDV 0,06954 0,04050 0,06038

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto a.) od 1. 3. 2018 dalje tistim obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. 3. 2018 do vključno 30. 3. 2018; b.) od 1. 4. 2018 dalje tistim obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 31. 3. 2018 do vključno 10. 4. 2018. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2018" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05650 0,03050 0,05030
cena z 22 % DDV 0,06893 0,03721 0,06137

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce", veljata naslednja cenika:

Akcijski cenik za električno energijo: 

"Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05555 0,02899 0,04981
cena z 22 % DDV 0,06777 0,03537 0,06077

 Akcijski cenik za zemeljski plin: 

"Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,02200 0,02684

Cene v sklopu akcije "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev: a) pri električni energiji šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca; b) pri zemeljskem plinu šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina in električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Predpraznična Poceni elektrika"

Za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Predpraznična Poceni elektrika", velja naslednji cenik:

"Predpraznična Poceni elektrika" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Prepraznična Poceni elektrika" veljajo za nove in obostoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Predpraznična Poceni elektrika" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce", veljata naslednja cenika:

Akcijski cenik za električno energijo: 

"Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

 Akcijski cenik za zemeljski plin: 

"Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,01585 0,01934

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev: a) pri električni energiji šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca; b) pri zemeljskem plinu šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina in električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce", velja naslednji cenik:

"Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Toplotne črpalke"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Toplotne črpalke", v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 velja naslednji cenik:

 "Toplotne črpalke" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Toplotne črpalke" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Po 31. 12. 2018 bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Toplotne črpalke" si lahko preberete tukaj.  

 

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018

Redni cenik od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06499 0,03599 0,05849
cena z 22 % DDV 0,07929 0,04391 0,07136

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, predpisanih s strani države. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2"

Za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2", velja naslednji cenik:

"Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2" veljajo za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/2" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1"

Za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1", velja naslednji cenik:

"Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1" veljajo za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba električne energije 2017/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - poletje 2017/1"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - poletje 2017/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  poletje 2017/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05395 0,02795 0,04595
cena z 22 % DDV 0,06582 0,03410 0,05606

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - poletje 2017/1" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - poletje 2017/1" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2017/3"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/3", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  pomlad 2017/3" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05400 0,02800 0,04600
cena z 22 % DDV 0,06588 0,03416 0,05612

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2017/3" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/3" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - pomlad 2017/2"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  pomlad 2017/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05400 0,02800 0,04600
cena z 22 % DDV 0,06588 0,03416 0,05612

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - pomlad 2017/2" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - pomlad 2017/2" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Velikonočna poceni elektrika 2017"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Velikonočna poceni elektrika 2017", velja naslednji cenik:

"Velikonočna poceni elektrika 2017" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05430 0,02880 0,04620
cena z 22 % DDV 0,06625 0,03514 0,05636

Cene v sklopu akcije "Velikonočna poceni elektrika 2017" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Velikonočna poceni elektrika 2017" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2017/1"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – pomlad 2017/1", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – pomlad 2017/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05430 0,02880 0,04620
cena z 22 % DDV 0,06625 0,03514 0,05636

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – pomlad 2017/1" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – pomlad 2017/1" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika – zima 2017/1"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – zima 2017/1", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – zima 2017/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05489 0,02989 0,04789
cena z 22 % DDV 0,06697 0,03647 0,05843

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – zima 2017/1" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – zima 2017/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – jesen 2016/2"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – jesen 2016/2", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – jesen 2016/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05420 0,02885 0,04775
cena z 22 % DDV 0,06612 0,03520 0,05826

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – jesen 2016/2" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – jesen 2016/2" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – jesen 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – jesen 2016", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – jesen 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05440 0,02900 0,04840
cena z 22 % DDV 0,06637 0,03538 0,05905

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – jesen 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – jesen 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – poletje 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – poletje 2016", velja naslednji cenik:

 "Poceni elektrika – poletje 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05440 0,02900 0,04840
cena z 22 % DDV 0,06637 0,03538 0,05905

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – poletje 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – poletje 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Zelena energija 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Zelena energija 2016", velja naslednji cenik:

 "Zelena energija 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Zelena energija 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Zelena energija 2016" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2016/2"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – pomlad 2016/2", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2016/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – pomlad 2016/2" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – pomlad 2016/2" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – pomlad 2016", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – pomlad 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – pomlad 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – pomlad 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika – zima 2016"

Za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika – zima 2016", velja naslednji cenik:

Akcijski cenik "Poceni elektrika – zima 2016" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika – zima 2016" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika – zima 2016" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Silvestrsko poceni elektrika 2015"

Akcijski cenik "Silvestrsko poceni elektrika 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05580 0,02980 0,04980
cena z 22 % DDV 0,06808 0,03636 0,06076

Cene v sklopu akcije "Silvestrsko poceni elektrika 2015" veljajo za gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Novim in obstoječim kupcem, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, prodajalec zagotavlja cene električne energije po ceniku akcije »Silvestrsko poceni elektrika 2015« za obdobje:

  • novi kupci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri izvajalcu nalog distribucijskega operaterja v korist prodajalca do dobave električne energije do vključno 31. 12. 2016;
  • obstoječi kupci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje: od prvega dne naslednjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je kupec veljavno pristopil k akciji, do dobave električne energije do vključno 31. 12. 2016.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Silvestrsko poceni elektrika 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni elektrika - ponovno"

Cenik velja v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji.

Akcijski cenik "Genialno poceni elektrika - ponovno" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Genialno poceni elektrika - ponovno" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Genialno poceni elektrika - ponovno" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni elektrika 2015"

Cenik velja v obdobju od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji.

Akcijski cenik "Genialno poceni elektrika 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05599 0,02999 0,04999
cena z 22 % DDV 0,06831 0,03659 0,06099

Cene v sklopu akcije "Genialno poceni elektrika 2015" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Genialno poceni elektrika 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Cenik za gospodinjske odjemalce od 1. 3. 2013 do 30. 6. 2013                                                                                                                                                                                                                                        

         

Cena električne energije
Stopnja odjema

Dvotarifno merjenje

Enotarifno merjenje

VT (€/kWh)

MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Vse stopnje brez DDV

0,06499

0,03599
0,05899
Z 20 % DDV

0,07799

0,04319 0,07068

 

Akcijski cenik "Elektrika za zvestobo - poletje 2015"

Cenik velja v obdobju od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji.

Akcijski cenik "Elektrika za zvestobo - poletje 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05749 0,02999 0,05099
cena z 22% DDV 0,07014 0,03659 0,06221

Cene v sklopu akcije "Elektrika za zvestobo - poletje 2015" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Elektrika za zvestobo - poletje 2015" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Elektrika za zvestobo 2015"

Cenik velja v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji.

Akcijski cenik "Elektrika za zvestobo 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05749 0,02999 0,05099
cena z 22% DDV 0,07014 0,03659 0,06221

Cene v sklopu akcije "Elektrika za zvestobo 2015" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Elektrika za zvestobo 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Cenik v okviru akcije "Toplotne črpalke 2013" od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014:

Akcijski cenik "Toplotne črpalke 2013" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05599
cena z 22 % DDV 0,07502 0,04147 0,06831

     

Cenik v okviru akcije "Novi najceneje" od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014:

         

Akcijski cenik "Novi najceneje"

           
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05930 0,03230 0,05130
cena z 22 % DDV 0,07235 0,03941 0,06259

 

Cenik v okviru akcije "Novi najceneje - poletje 2013" od 10. 7. 2013 do 31. 8. 2013:

          

Akcijske cene "Novi najceneje - poletje 2013"

             
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05999 0,03299 0,05199
cena z 22 % DDV 0,07319 0,04025 0,06343

 

Cenik v okviru akcije "Novi najceneje - poletje 2013" od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013:

          

Akcijske cene "Novi najceneje - poletje 2013"

           
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05930 0,03230 0,05130
cena z 22 % DDV 0,07235 0,03941 0,06259

 

Cenik v okviru akcije "Toplotne črpalke 2013" od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2013

Toplotne črpalke 2013 VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05599
cena z 20 % DDV 0,07379 0,04079 0,06719

 

Cenik v okviru akcije "Toplotne črpalke 2013" od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013

Toplotne črpalke 2013 VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06174 0,03419 0,05604
cena z 20 % DDV 0,07409 0,04103 0,06725

 

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2016 in od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2017

Redni cenik od 1. 7. 2013 do 30. 11. 2016 in od 1. 2. 2017 dalje VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06499 0,03599 0,05899
cena z 22 % DDV 0,07929 0,04391 0,07197
Redni cenik od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 z vključenim popustom za vse gospodinjske odjemalce s cenami iz rednega cenika VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06389 0,03489 0,05689
cena z 22 % DDV 0,07795 0,04257 0,06941

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, predpisanih s strani države. 

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04775 0,99
cena z 22 % DDV 0,05826 1,21

Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

 

Cenik za gospodinjske odjemalce od 1. 1. 2011 do 28. 2. 2013                                                                                                                                                                                 

       

Cena električne energije
Stopnja odjema

Dvotarifno merjenje

Enotarifno merjenje

VT (€/kWh)

MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Vse stopnje brez DDV

0,06249

0,03149
0,05449
Z 20 % DDV

0,07499

0,03779 0,06539

 

Cenik za gospodinjske odjemalce od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010                                                                                                                                                                              

1 Cena električne energije
Stopnja odjema Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
I. stopnja 0,05617 0,02846 0,04550
II. stopnja 0,05635 0,03049 0,04899
III. stopnja 0,05635 0,03049 0,04899
IV. stopnja 0,05635 0,03049 0,04899
Navedene cene ne vsebujejo DDV, omrežnine, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS.

Cenik za gospodinjske odjemalce od 16. 3. 2009 do 30. 9. 2010        

1 Cena električne energije
Stopnja odjema Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
I. stopnja 0,06499 0,03399 0,05379
II. stopnja 0,06299 0,03199 0,05499
III. stopnja 0,06299 0,03199 0,05499
IV. stopnja 0,07599 0,03899 0,06499

Navedene cene ne vsebujejo DDV, omrežnine, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS.

Razlage:
V 1. stopnjo so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 3kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami do vključno 1x16A in 1x20A.
V 2. stopnjo so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 7kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 1x25A, 1x35A, 3x16A, 3x20A.
V 3. stopnjo so uvrščeni odjemalci z omejevalci moči 10kW oz. z vgrajenimi obračunskimi varovalkami 3x25A.
V 4. stopnjo so uvrščeni odjemalci z naslednjimi omejevalci moči oz. vgrajenimi obračunskimi varovalkami: 21kW oz. 3x32A, 23kW oz. 3x35A, 26kW oz. 3x40A, 33kW oz. 3x50A in 41kW oz. 3x63A.

Akcija "Sonce-najcenejši vir električne energije/2"

Izkoristite novo akcijo »Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2« in si z odločitvijo za nakup sončne elektrarne GEN-I Sonce zagotovite nizke cene električne energije. Akcijske cene električne energije boste lahko koristili do začetka delovanja vaše sončne elektrarne oz najkasneje do 30. 6. 2020. Z njo pa si boste zagotovili dolgoletno energetsko samooskrbo in neodvisnost od nihanja cen električne energije na trgu.