Za lažji pregled ponudbe uporabite spodnje bližnjice:

 


REDNI CENIKI

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Cene tarif* VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* Znižano mesečno nadomestilo
ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)*
brez DDV 0,06490 0,03599 0,05794 1,99 0,99
z 22% DDV 0,07918 0,04391 0,07069 2,43 1,21

* Cene tarif veljajo od 1. 1. 2019 dalje, cena mesečnega nadomestila pa od 1. 4. 2020 dalje.

Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I. 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki.

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100 % sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

Cene dodatka za izbiro vira energije  100 % Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 100 % Voda** (€/merilno mesto/mesec) 100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,82 0,82 0,00
z 22 % DDV 1,00 1,00 0,00

** Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo  velja od 1. 4. 2021 dalje. 

Vse navedene cene veljajo do spremembe.

Obvestilo o uveljavitvi dodatka za izbiro vira energije 100 % Sonce s 1. 4. 2021 na Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce in na akcijskem ceniku Sonce za toplotne črpalke si lahko preberete tukaj.

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

Cenik samooskrba ET (€/kWh) Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,04765 0,95
z 22 % DDV 0,05813 1,16


Od 1. 1. 2021 naprej vsem odjemalcem na Rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev dobavljamo elektriko iz 100 % sončne energije. 

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 


AKCIJSKI CENIKI

Akcijski cenik "Sonce za toplotne črpalke"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Sonce za toplotne črpalke" od 1. 1. 2021 dalje (do preklica oz. zaključka akcije) velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
z 22 % DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Izbira vira energije

Pri GEN-I vam dobavljamo izključno elektriko brez CO2. Naša prva izbira med viri je 100% sončna energija, vi pa se lahko odločite tudi za vodno ali brezogljično jedrsko energijo. Za posamezno merilno mesto je mogoče izbrati le en vir energije.

Cene dodatka za izbiro vira energije  100 % Sonce** (€/merilno mesto/mesec) 100 % Voda** (€/merilno mesto/mesec) 100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,82 0,82 0,00
z 22 % DDV 1,00 1,00 0,00

** Cena za 100 % Sonce in 100 % Vodo velja od 1. 4. 2021 dalje. 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki

Če se za posamezno merilno mesto, s katerim veljavno pristopite k akciji "Sonce za toplotne črpalke", odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV).

Prodajalec bo akcijske cene električne energije po tarifah novim in obstoječim kupcem, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, pričel obračunavati od 1. 1. 2021 dalje:

a.) kadar gre za nove kupce: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalcaprodajalca/uspešne potrditve spremembe (lastnika in/ali plačnika) na merilnem mestu, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca;

b.) kadar gre za obstoječe kupce: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po zaključku akcije bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Sonce za toplotne črpalke" si lahko preberete tukaj.

Obvestilo o uveljavitvi dodatka za izbiro vira energije 100% Sonce s 1. 4. 2021 na Rednem ceniku električne energije za gospodinjske odjemalce in na akcijskem ceniku Sonce za toplotne črpalke si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Cenejša elektrika do začetka samooskrbe 2021"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Cenejša elektrika do začetka samooskrbe 2021", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

Izbira vira energije – 100% Jedrska energija

V okviru akcije vam bomo dobavljali izključno elektriko brez CO2 iz 100% jedrske energije, ki je od 1. 1. 2021 brez doplačila zagotovljena vsem našim odjemalcem. Po izteku akcije oz. začetku delovanja vaše sončne elektrarne pa vam svetujemo izbiro našega rednega cenika za samooskrbo, v okviru katerega brez doplačila dobavljamo elektriko iz 100% sončne energije. S tem bo prav vsa elektrika, ki jo boste porabljali za lastne potrebe, iz sonca.

Cena dodatka za izbiro vira energije  100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,00
z 22 % DDV 0,00

Veljavnost teh cen je od 1. 2. 2021 do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega je kupec veljavno pristopil k tej akciji, ali najkasneje do dne 31. 10. 2021 v primeru, da priklop ni uspešno izveden:

a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca;

b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji, oziroma po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Cenejša elektrika do začetka samooskrbe 2021" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Elektrika brez CO2 - Zima 2020"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Elektrika brez CO2 - Zima 2020", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh) Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)* Znižano mesečno nadomestilo
ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)*
brez DDV 0,05999 0,03499 0,05599 1,99 0,99
z 22% DDV 0,07319 0,04269 0,06831 2,43 1,21

Mesečno nadomestilo je namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja GEN-I. 

Prihranite z izbiro računa v elektronski obliki.

Če se za posamezno merilno mesto odločite za prejemanje računa v elektronski obliki (kot PDF račun v portal Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko), vam bomo vsak mesec priznali EKO popust v višini 1,00 EUR brez DDV (1,22 EUR z DDV) in vam tako za polovico znižali strošek mesečnega nadomestila.

Izbira vira energije – 100% Jedrska energija brez doplačila

V okviru akcije vam bomo dobavljali izključno elektriko brez CO2 iz 100% jedrske energije, in sicer vseh 12 mesecev brez doplačila. Po izteku akcije pa boste lahko po želji namesto jedrske energije izbrali 100% sončno ali vodno, ki sta v okviru Rednega cenika na voljo za 1 eur dodatka na mesec.

Cena dodatka za izbiro vira energije  100 % Jedrska energija (€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 0,00
z 22 % DDV 0,00


Veljavnost cen je 12 mesecev:

a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca;

b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Elektrika brez CO2 - Zima 2020" si lahko preberete tukaj.

  

Akcijski cenik "Pomladna akcija ostani doma"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Pomladna akcija ostani doma", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah električne energije VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,05517 0,03059 0,04925
z 22 % DDV 0,06731 0,03732 0,06009

 

Cena mesečnega nadomestila Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec) Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 1,99 0,99
z 22 % DDV 2,43 1,21


Dobavitelj bo v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim ste veljavno pristopili k tej akciji in izpolnili vse pogoje za sodelovanje, na izdanem računu mesečno zaračunal mesečno nadomestilo v višini 2,43 EUR (cena z 22% DDV), 
namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja prodajalca. Dobavitelj bo novim kupcem, ki so se v okviru te akcije odločili za prejemanje računov prodajalca v .pdf obliki (PDF račun) preko spletnega portala Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko, priznal EKO popust v višini 1,22 EUR (cena z 22% DDV) na mesec, za vsako merilno mesto, s katerim je novi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, s čimer si novi kupec zmanjša strošek mesečnega nadomestila.

Veljavnost akcijskih cen iz zgornjega cenika je tri mesece, šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca/uspešne potrditve spremembe (lastnika in/ali plačnika) na merilnem mestu, oziroma od prvega izdanega računa za električno energijo, izdanega s strani prodajalca. 

Po izteku 3 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Pomladna akcija ostani doma" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poletno nizka cena 2020"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poletno nizka cena 2020", velja naslednji cenik:

Akcijske cene po tarifah VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,05999 0,03499 0,05599
z 22 % DDV 0,07319 0,04269 0,06831

 

Cena mesečnega nadomestila Mesečno nadomestilo
(€/merilno mesto/mesec)
Znižano mesečno nadomestilo ob koriščenju EKO popusta
(€/merilno mesto/mesec)
brez DDV 1,99 0,99
z 22 % DDV 2,43 1,21

Dobavitelj bo v okviru te akcije za vsako merilno mesto, s katerim ste veljavno pristopili k tej akciji in izpolnili vse pogoje za sodelovanje, na izdanem računu mesečno zaračunal mesečno nadomestilo v višini 2,43 EUR (cena z 22% DDV), namenjeno pokrivanju dela stroškov v zvezi z načini obračunavanja, vlaganji v razvoj in digitalizacijo poslovanja prodajalca. Dobavitelj bo novim kupcem, ki so se v okviru te akcije odločili za prejemanje računov prodajalca v .pdf obliki (PDF račun) preko spletnega portala Moj GEN-I ali kot e-račun v spletno banko, priznal EKO popust v višini 1,22 EUR (cena z 22% DDV) na mesec, za vsako merilno mesto, s katerim je novi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, s čimer si novi kupec zmanjša strošek mesečnega nadomestila.

Veljavnost cen je 12 mesecev:

a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca;

b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poletno nizka cena elektrike 2020 " si lahko preberete tukaj.

 


Pojasnilo - stroški opominjanja in izterjave

GEN-I ne glede na določilo točke 3.7. Splošnih pogojev za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, kupcem ne zaračunava stroškov opominjanja v primeru zamude pri plačilu računov za elektriko, stroškov izterjave neporavnanih obveznosti oz. celotnega stroška teh storitev v primeru izvajanja le-teh s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki ipd.). Navedeno ne velja za stroške izvršilnega postopka, povrnitev katerih lahko kupcu na predlog prodajalca v uradnem postopku naloži sodišče glede na pravila veljavne zakonodaje.  

 

Pojasnilo tarif

Cene tarif na vseh cenikih, objavljenih na tej strani, ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Čas trajanja posamezne tarifne postavke VT, MT in ET je opredeljeno v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, ki ga izdaja Agencija za energijo.


 

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivo SN, neposredna priključitev odjemalca na SN izvod RTP

Izvod RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
Podeželski 480 6
Mešani 180 5
Mestni 180 4

 

Napetostni nivo NN, posredna priključitev odjemalca na SN izvod RTP

Izvod RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
Podeželski 960 16
Mešani 400 10
Mestni 400 8

  

SMS z oceno zadovoljstva

Po opravljenem klicu na brezplačno številko 080 15 58 klicatelj prejme brezplačno SMS sporočilo s pozivom za oceno zadovoljstva s storitvami GEN-I. Povratno poslano SMS sporočilo je plačljivo po veljavnem ceniku izbranega ponudnika mobilne telefonije.

 

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Akcija "Sonce za toplotne črpalke"

Pridružite se akciji »Sonce za toplotne črpalke« in si zagotovite še posebej ugodne akcijske cene električne energije od 1. 1. 2021 dalje. Z novo akcijo imate tudi možnost izbire vira brezogljične električne energije.