Akcijski cenik "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2", velja naslednji cenik:

"Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen do uspešnega priklopa naprave za samooskrbo oz najkasneje do 30. 6. 2020, v primeru, da priklop ni uspešno izveden do dne 30. 6. 2020: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Toplotne črpalke 2020"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Toplotne črpalke 2020", v obdobju od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2020 velja naslednji cenik:

Akcijska cena VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
z 22 % DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Toplotne črpalke 2020" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Po 31. 12. 2020 bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Toplotne črpalke 2020" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Decembrska Poceni elektrika"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Decembrska Poceni elektrika", velja naslednji cenik:

"Decembrska Poceni elektrika" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05899 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07197 0,04025 0,06465

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Prodajalec bo novim in obstoječim kupcem v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim je novi ali obstoječi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, na izdanem računu mesečno zaračunal pavšalni strošek poslovanja v višini 1,46 EUR (cena z 22% DDV), vse do izteka obdobja veljavnosti akcijskih cen iz cenika, navedenega v tej točki.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Decembrska Poceni elektrika" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Decembrska Poceni elektrika PLUS"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Decembrska Poceni elektrika PLUS", velja naslednji cenik:

"Decembrska Poceni elektrika PLUS" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06099 0,03399 0,05499
cena z 22 % DDV 0,07441 0,04147 0,06709

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Decembrsko Poceni elektrika PLUS" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019/1"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019/1", velja naslednji cenik:

"Jesensko nizka cena elektrike plus 2019/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06099 0,03399 0,05499
cena z 22 % DDV 0,07441 0,04147 0,06709

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Jesensko nizka cena elektrike 2019/1"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Jesensko nizka cena elektrike 2019/1", velja naslednji cenik:

"Jesensko nizka cena elektrike 2019/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05899 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07197 0,04025 0,06465

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Prodajalec bo novim in obstoječim kupcem v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim je novi ali obstoječi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, na izdanem računu mesečno zaračunal pavšalni strošek poslovanja v višini 0,61 EUR (cena z 22% DDV), vse do izteka obdobja veljavnosti akcijskih cen iz cenika, navedenega v tej točki.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Jesensko nizka cena elektrike 2019/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019", velja naslednji cenik:

"Jesensko nizka cena elektrike plus 2019" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06099 0,03399 0,05499
cena z 22 % DDV 0,07441 0,04147 0,06709

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Jesensko nizka cena elektrike plus 2019" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Jesensko nizka cena elektrike 2019"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Jesensko nizka cena elektrike 2019", velja naslednji cenik:

"Jesensko nizka cena elektrike 2019" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05899 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07197 0,04025 0,06465

Cene ne vključujejo trošarine na električno energijo, stroškov omrežnine, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (Prispevek za SPTE in OVE), prispevka za delovanje operaterja trga ter drugih dajatev, določenih s strani države.

Prodajalec bo novim in obstoječim kupcem v okviru te akcije, za vsako merilno mesto, s katerim je novi ali obstoječi kupec veljavno pristopil k tej akciji in izpolnil vse pogoje za sodelovanje in pridobitev v akciji priznane ugodnosti, na izdanem računu mesečno zaračunal pavšalni strošek poslovanja v višini 0,61 EUR (cena z 22% DDV), vse do izteka obdobja veljavnosti akcijskih cen iz cenika, navedenega v tej točki.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Jesensko nizka cena elektrike 2019" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva", velja naslednji cenik:

"Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02499 0,04149
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03049 0,05062

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen do uspešnega priklopa naprave za samooskrbo oz najkasneje do 31. 3. 2020, v primeru, da priklop ni uspešno izveden do dne 31. 3. 2020: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "10 let Poceni elektrike"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "10 let Poceni elektrike", velja naslednji cenik:

"10 let Poceni elektrike" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05999 0,03399 0,05399
cena z 22 % DDV 0,07319 0,04147 0,06587

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cenje 12 mesecev: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "10 let Poceni elektrike" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/2"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04900 0,02900 0,04765
cena z 22 % DDV 0,05978 0,03538 0,05813

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu aprilu: od dne 1. 4. 2019; c.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu aprilu do 17. 5. 2019: od dne 1. 5. 2019.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen, navedenih v prejšnjem odstavku, bo prodajalec novim in obstoječim kupcem obračunal dobavljeno električno energijo, po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji, oziroma po cenah iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/2" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/1"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04900 0,02900 0,04765
cena z 22 % DDV 0,05978 0,03538 0,05813

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca, do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega je kupec veljavno pristopil k tej akciji; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu marcu: od dne 1. 3. 2019; c.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu marcu do 8. 4. 2019: od dne 1. 4. 2019.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Novim in obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo prodajalec upošteval akcijske cene te akcije za dobavo električne energije za katerega ima novi ali obstoječi kupec izdano soglasje za priključitev. Novemu kupcu se bodo zgoraj navedene akcijske cene upoštevale od dne zamenjave dobavitelja pri DO v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca. Po izteku navedenega obdobja, bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji. 

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce 2019/1" si lahko preberete tukaj.

Akcijski cenik "Poceni elektrika - zima 2019/1"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - zima 2019/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  zima 2019/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05999 0,03499 0,05449
cena z 22 % DDV 0,07319 0,04269 0,06648

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je do 31. 12. 2019: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu februarju: od dne 1. 2. 2019; c.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu februarju do 8. 3. 2019: od dne 1. 3. 2019.

Po izteku obdobja veljavnosti cen, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - zima 2019/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika in GEN-I Sonce"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika in GEN-I Sonce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04900 0,02900 0,04765
cena z 22 % DDV 0,05978 0,03538 0,05813

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca, do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega je kupcev veljavno pristopil k tej akciji; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne 1. 2. 2019 do dne uspešnega priklopa naprave za samooskrbo na merilno mesto, za katerega je kupcev veljavno pristopil k tej akciji.

Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen bo prodajalec obračunal dobavljeno električno energijo po ceni iz Rednega cenika električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev, v kolikor bo kupec s prodajalcem sklenil Pogodbo o dobavi in samooskrbi gospodinjskega odjemalca z električno energijo.

Novim in obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo prodajalec upošteval akcijske cene te akcije za dobavo električne energije še za eno merilno mesto (na katero ne ni/ne bo priklopljena naprava za samooskrbo) ter za katerega ima novi ali obstoječi kupec izdano soglasje za priključitev. Novemu kupcu se bodo zgoraj navedene akcijske cene za merilno mesto, na katerega ni/ne bo priklopljena naprava za samooskrbo, upoštevale za obdobje šestih mesecev, in sicer od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri DO v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca. Po izteku navedenega obdobja, bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji. Obstoječemu kupcu pa se bodo zgoraj navedene akcijske cene za dobavo električne energije za merilno mesto, na katerega ni/ne bo priklopljena naprava za samooskrbo, upoštevale za obdobje šestih mesecev, in sicer od dne 1. 2. 2019.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika in GEN-I Sonce" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - zima 2019"

Za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - zima 2019", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  zima 2019" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05999 0,03399 0,05449
cena z 22 % DDV 0,07319 0,04147 0,06648

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - zima 2019" veljajo za obstoječe in nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen: a.) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca, oziroma na prvem izdanem računu za električno energijo, izdanem s strani prodajalca; b.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu: 12 mesecev šteto od prvega dne v mesecu, ko je obstoječi kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji; c.) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu do zaključka meseca: 12 mesecev šteto od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je obstoječi kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - zima 2019" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - jesen 2018/1"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - jesen 2018/1", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  jesen 2018/1" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - jesen 2018/1" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - jesen 2018/1" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika - jesen 2018"

Za obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika - jesen 2018", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika  jesen 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06145 0,03399 0,05445
cena z 22 % DDV 0,07497 0,04147 0,06643

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika - jesen 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika - jesen 2018" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Toplotne črpalke 2018"

Za lastnike toplotnih črpalk, ki so veljavno pristopili k akciji "Toplotne črpalke 2018", v obdobju od 15. 10. 2018 do 31. 12. 2019 velja naslednji cenik:

 "Toplotne črpalke 2018" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06149 0,03399 0,05549
cena z 22% DDV 0,07502 0,04147 0,06770

Cene v sklopu akcije "Toplotne črpalke 2018" veljajo za gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Po 31. 12. 2019 bo prodajalec kupcu obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Toplotne črpalke 2018" si lahko preberete tukaj.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za nove kupce/2"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni elektrika za nove kupce/2", velja naslednji cenik:

"Poceni elektrika za nove kupce/2" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05799 0,03299 0,05299
cena z 22 % DDV 0,07075 0,04025 0,06465

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za nove kupce/2" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca. Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za nove kupce/2" si lahko preberete tukaj. 

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04765 0,95
cena z 22 % DDV 0,05813 1,16

Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 

Redni cenik električne energije za gospodinjske odjemalce 

Redni cenik od 1. 1. 2019 VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06490 0,03599 0,05794
cena z 22 % DDV 0,07918 0,04391 0,07069

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, predpisanih s strani države.  

Redni cenik velja do začetka veljave novega rednega cenika.

Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in prispevkov, predpisanih s strani države. 

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Agencija za energijo.

 

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivo Priključitev odjemalca na SN izvod RTP Vrste izvoda RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
 SN   Podeželski 480 6
Neposredno Mešani 180 5
  Mestni 180 4
 NN   Podeželski 960 16
Posredno Mešani 400 10
  Mestni 400 8

  

SMS z oceno zadovoljstva

Po opravljenem klicu na brezplačno številko 080 15 58 klicatelj prejme brezplačno SMS sporočilo s pozivom za oceno zadovoljstva s storitvami GEN-I. Povratno poslano SMS sporočilo je plačljivo po veljavnem ceniku izbranega ponudnika mobilne telefonije.

 

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Akcija "Sonce-najcenejši vir električne energije/2"

Izkoristite novo akcijo »Sonce - najcenejši vir električne energije za gospodinjstva/2« in si z odločitvijo za nakup sončne elektrarne GEN-I Sonce zagotovite nizke cene električne energije. Akcijske cene električne energije boste lahko koristili do začetka delovanja vaše sončne elektrarne oz najkasneje do 30. 6. 2020. Z njo pa si boste zagotovili dolgoletno energetsko samooskrbo in neodvisnost od nihanja cen električne energije na trgu.