Števčno stanje odslej lahko oddate tudi s sporočilom SMS

Ker vam želimo kar najbolj približati in poenostaviti oddajo števčnega stanja, vam zdaj poleg novega portala Moj GEN-I in klica omogočamo tudi sporočanje stanj z uporabo sporočila SMS.

SMS z aktualnim števčnim stanjem nam pošljite na telefonsko številko 030 200 111. Odčitek za tekoči mesec nam lahko posredujete od zadnjega dne do vključno tretjega dneva v prihajajočem mesecu.

V sporočilo vpišite:

  • ključno besedo STANJE,
  • številko merilnega mesta (najdete jo na računu za električno energijo),
  • oznako ET za enotarifni števec oz. VT in MT za dvotarifnega ter
  • aktualno stanje.

Primer vnosa za enotarifni števec: STANJE 1-123456 ET 50963

Primer vnosa za dvotarifni števecSTANJE 1-123456 VT 50588 MT 36825

Poslani SMS vam bo obračunal vaš ponudnik mobilnih storitev v skladu z vašim paketom in veljavnim cenikom ponudnika. Ob uspešni oddaji stanja pa boste z naše strani prejeli potrditveno sporočilo SMS, ki je za vas brezplačno.

Za morebitna dodatna pojasnila in pomoč smo vam z veseljem na voljo na 080 15 58, prek portala Moj GEN-I in na pocenielektrika@gen-i.si.