Do 20 % nepovratnih sredstev EKO sklada za sončno elektrarno

Danes je Eko sklad objavil nov javni poziv za nepovratna sredstva za sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo.

Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala do 20 % priznanih stroškov naložbe, ki vključujejo strošek nakupa in montaže naprave ter pripadajočih električnih inštalacij in opreme, vendar ne več kot 180 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo. Rok za zaključek naložbe bo petnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena za naprave, ki imajo nazivno električno moč do največ 11 kW, če bodo le-te nameščene na ali ob stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in naprava za samooskrbo z električno energijo bo morala biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev.

Pri GEN-I Sonce bomo tistim, ki se boste med prvimi odločili za postavitev lastne sončne elektrarne, pomagali pri pridobitvi subvencije in urejanju vse potrebne dokumentacije.

Pošljite nam vaše podatke preko spletnega obrazca in pripravili vam bomo informativni izračun investicije z že vključenimi predvidenimi nepovratnimi spodbudami Eko sklada.

Z veseljem vam bomo pomagali na poti do samooskrbe.