Družba GEN-I najcenejši dobavitelj električne energije v letu 2013 za gospodinjstva

Družba GEN-I je že 5. leto zapored najcenejši dobavitelj v vseh skupinah odjema za gospodinjske odjemalce električne energije.

Direktorat za energijo je te dni javnosti predstavil rezultate letnega poročila "Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2013", katerega namen je transparentno prikazati stroške mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov električne energije s primerjavo vseh dobaviteljev na trgu električne energije v Sloveniji v letu 2013.

Skladno z rezultati analize je razvidno, da je bila družba GEN-I konec leta 2013 ponovno najcenejši dobavitelj v vseh skupinah odjema električne energije za gospodinjstva. To pomeni, da družba vse od njenega vstopa na energetski trg v letu 2009 ohranja mesto najcenejšega dobavitelja v omenjenem segmentu.

Družba GEN-I, ki od začetnih 1900 gospodinjskih odjemalcev leta 2009 v maju 2014 beleži že 103.550 odjemalcev – skupno 98.453 odjemalcev med gospodinjstvi in 5.097 med malimi podjetji, tako izpolnjuje obljubo, da bo svojim odjemalcem Poceni elektrike dolgoročno zagotavljala najugodnejše cene električne energije.

Tabela: Primerjava zneska računa za elektriko po dobaviteljih za december 2013

Zelena barva označuje najcenejšega dobavitelja v skupini, rdeča najdražjega dobavitelja v skupini. Zneski so v EUR.

tabela1.png

tabela2.png

Vir: Direktorat za energijo: Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev po dobaviteljih v letu 2013