GEN-I je v skladu z Energetskim zakonom spremenil splošne pogoje

GEN-I je skladno z novim Energetskim zakonom (Uradni list RS št. 17 z dne 7. 3. 2014) dne 24. 3. 2014 sprejel nove Splošne pogoje za dobavo električne energije gospodinjskim odjemalcem, ki bodo pričeli veljati s 1. 6. 2014 in bodo v celoti nadomestili doslej veljavne Splošne pogoje za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo z dne 15. 10. 2009.

Splošni pogoji se bodo uporabljali tako za pogodbe o oskrbi oz. dobavi električne energije, sklenjene pred datumom 1. 6. 2014, kot za pogodbe, sklenjene po tem datumu.

Vsi gospodinjski odjemalci boste nove Splošne pogoje prejeli tudi po pošti.