Nižje cene omrežnine

Od 1. 1. 2020 veljajo nižje cene omrežnine za energijo in obračunsko moč, ki so predpisane s strani Agencije za energijo.

Spremenjene cene omrežnine za energijo so sledeče:

  • VT: 0,03901 EUR/kWh oz. 0,04759 EUR/kWh z DDV
  • MT: 0,02999 EUR/kWh oz. 0,03659 EUR/kWh z DDV
  • ET: 0,03599 EUR/kWh oz. 0,04391 EUR/kWh z DDV

Spremenjene cene omrežnine za obračunsko moč so: 0,74142 EUR/kWh oz. 0,90453 EUR/kWh z DDV.

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Agencije za energijo.