Obvestilo glede težav pri preklopu med tarifama na določenih stikalnih urah

Odjemalce na območju distribucijskega omrežja Elektra Primorska, Elektra Gorenjska in Elektra Celje obveščamo, da na nekaterih lokacijah merilnih mest, kjer se za krmiljenje preklopa med dnevnima tarifama uporablja določen tip elektronske stikalne ure, od 1. januarja 2019 dalje prihaja do nepravilnih preklopov med višjo in nižjo dnevno tarifo.

Napake na stikalnih urah se s strani izvajalcev nalog distribucijskega operaterja pospešeno odpravljajo in bodo rešene v najkrajšem možnem času.

Odjemalce prosimo, da preverijo krmiljenje preklopa med dnevnima tarifama na svojih števcih in morebitne nepravilnosti sporočijo svojim izvajalcem nalog distribucijskega operaterja:

Vsem uporabnikom, pri katerih je prišlo do napačnega delovanja elektronske stikalne ure bodo izvajalci nalog distribucijskega operaterja izvedli poračun količin deleža porabe električne energije v višji in nižji dnevni tarifni postavki.

Hvala za razumevanje.

Več informacij na: