Obvestilo o spremembi cene omrežnine

Od 1. 1. 2018 veljajo spremenjene cene omrežnine za energijo in obračunsko moč, ki so predpisane s strani Agencije za energijo. Na spremembe kot dobavitelj električne energije nimamo vpliva. Spremenjene cene omrežnine so sledeče: VT: 0,04263 EUR/kWh oz. 0,05201 EUR/kWh z DDV; MT: 0,03278 EUR/kWh oz. 0,03999 EUR/kWh z DDV; ET: 0,03935 EUR/kWh oz. 0,04801 EUR/kWh z DDV; omrežnina za obračunsko moč 0,77710 EUR/kW oz. 0,94806 EUR/kW z DDV. 

Cene GEN-I za dobavljeno električno energijo ostajajo nespremenjene. Če ste števčno stanje sporočili do 3. 1. 2018, so spremembe že vidne na vašem računu. Če boste števčno stanje sporočili kasneje oz. plačujete po pavšalu, pa bodo spremembe vidne na računu za januarsko porabo, ki ga boste prejeli februarja.