Uspešno trgovanje na tujih trgih in ugodne cene elektrike doma

Na dogodku za poslovne partnerje, ki smo ga prejšnji teden organizirali že trinajstič zapored, je predsednik uprave GEN-I, dr. Robert Golob, predstavil nerevidirane rezultate poslovanja naše skupine v preteklem letu. Skupina GEN-I je leto 2020 končala v odlični kondiciji. S 127,4 teravatnimi urami prodane električne energije je za 70 % povečala prodajo elektrike glede na preteklo leto in s tem dosegla skoraj 10-kratnik letne porabe elektrike v Sloveniji. Večino je kupila in prodala na mednarodnih trgih centralne Evrope. S svojim mednarodnim delovanjem tako v GEN-I že vrsto let omogočamo slovenskim odjemalcem najugodnejše cene elektrike.

V lanskem letu smo ob nastopu epidemije koronavirusa pokazali dodatno mero solidarnosti in priskočili na pomoč v situaciji, ki je nastala ob razglasitvi epidemije. Več kot 180 tisoč našim odjemalcem smo za obdobje treh mesecev že tako nizke cene električne energije znižali za dodatnih 15% in jim s tem namenili več kot 2 milijona evrov.  

V letošnjem letu pa odjemalcem stopamo nasproti z novo odločitvijo. Z brezogljično elektriko, ki jo po novem dobavljamo vsem, smo odjemalce vključili v preprečevanje podnebnih sprememb, in to na izjemno enostaven način – zgolj z izbiro dobavitelja električne energije. Vsem, ki se želijo še aktivneje vključiti v varovanje okolja, pa dodatno ponujamo možnost izbire vira brezogljične elektrike.  

Več o izbiri vira elektrike brez CO2 si lahko preberete tukaj, več o lanskih dosežkih Skupine GEN-I pa tukaj