Uvedba nove oznake za merilno mesto

Na podlagi akta o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom je bila uvedena nova oznaka za merilno mesto (GS1 GSRN). 

Oznako vsem uporabnikov električnega omrežja podeljuje Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) in je navedena na vašem računu za električno energijo v levem zgornjem kotu.