Poznamo dve vrsti števcev, ki merijo porabo električne energije - analognega in digitalnega.

Analogni števec

Analogni dvotarifni števec meri porabo električne energije po višji tarifi (VT) in po nižji tarifi (MT). Niz prvih števil v zgornjem okencu prikazuje tarifo VT, medtem ko niz drugih števil v spodnjem okencu prikazuje tarifo MT. Vsako okence ima lahko največ 6-mestno številko, pri čemer je zadnja  številka decimalka. 

Analogni enotarifni števec meri porabo zgolj po eni tarifi (ET). Ta števec prikazuje le en niz številk, ki je prav tako lahko največ 6-mestna, pri čemer je zadnja številka decimalka.

POZOR: Pri popisu števčnega stanja analognega števca popišete le prvih 5 številk iz enega ali obeh okenc

Primer dvotarifnega (levi) in enotarifnega (desni) števca:

prvi.jpgdrugi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Digitalni števec

Digitalni števci se od analognih števcev razlikujejo po tem, da imajo le eno okence, v katerem se v določenem časovnem razmiku izmenično prikazujejo podatki o porabi v visoki tarifi (VT), nizki tarifi (MT) ali enotni tarifi (ET) ter podatek o datumu in času.

Navodila za odbiranje števcev proizvajalca Iskraemeco tip ME 351 – D1A51

Na LCD zaslonu se izmenično (vsakih 10 sekund) prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene količine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Za lažje razumevanje v nadaljevanju podajamo natančnejši pomen oznak:

 • 0 – porabljena električna energija pri enotarifnem merjenju (ET);
 • 1 – porabljena električna energija pri dvotarifnem merjenju v visoki tarifi (VT); 
 • 2 – porabljena električna energija pri dvotarifnem merjenju v nizki tarifi (MT).

Primera števcev:

 iskra1.pngiskra2.png

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za odbiranje števcev proizvajalca Iskraemeco tip MT 351 – D1A51

Na LCD zaslonu se izmenično (vsakih 10 sekund) prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene količine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Za lažje razumevanje v nadaljevanju podajamo natančnejši pomen oznak:

 • 1.8.0 – porabljena električna energija pri enotarifnem merjenju (ET);
 •  
 • 1.8.1 – porabljena električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT);
 • 1.8.2 – porabljena električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT);

Drugi podatki: 

 • 0.9.1 – tekoči čas;
 • 0.9.2 – datum

Primer števca:

 iskra3.png

Navodila za odbiranje števcev električne energije proizvajalca Iskraemeco tipov: ME 371 - D1A54, MT 371 - D1A54, ME 372 - D1A54, MT 372 - D1A54, ME 381 - D1A52(54) in MT 381 - D1A52(54)

Na LCD zaslonu se izmenično (vsakih 10 sekund) prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni kot za dvotarifni način merjenja. Za dvotarifno merjenje ni več potrebna stikalna ura, ker je le-ta že vgrajena v števcu. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene količine. Njihov pomen je zapisan na čelni plošči števca. Za lažje razumevanje v nadaljevanju podajamo natančnejši pomen oznak:

 • 15.8.0 – porabljena električna energija pri enotarifnem merjenju (ET);
 • 15.8.1 – porabljena električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT);
 • 15.8.2 – porabljena električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT).

Trenutno aktivna tarifa je na LCD zaslonu označena s trikotno zastavico nad oznako VT ali MT. 

Drugi podatki:

 • 0.9.1 – tekoči čas 
 • 0.9.2 – datum

Primer števca:

 iskra4.pngiskra4.png

Navodila za odbiranje števcev električne energije proizvajalca Landis Gyr tipov: ZCF 120ACtFs2, ZMF 120ACtFs2 in ZMD 120AR 

Na LCD zaslonu se izmenično (vsakih 10 sekund) prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene količine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Za lažje razumevanje v nadaljevanju podajamo natančnejši pomen oznak:

 • 15.8.0 – porabljena električna energija pri enotarifnem merjenju (ET); 
 • 15.8.1 – porabljena električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT);
 • 15.8.2 – porabljena električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Drugi podatki:

 • 0.9.1 – tekoči čas
 • 0.9.2 – datum

POZOR: Tudi pri digitalnih števcih se za namen sporočanja števčnega stanja popisujejo zgolj številke do decimalnih števil. Slednje se pri popisu izpusti.

Primera števcev:

iskra5.pngiskra6.png