Struktura naših virov električne energije v letu 2021

Dobavitelji elektrike smo zakonsko zavezani, da končnim odjemalcem pokažemo strukturo svojih energetskih virov za predhodno koledarsko leto. Objavljamo jo na vsakem izdanem računu za dobavljeno elektriko, na promocijskih gradivih in na naši spletni strani.

Na to, kakšna bo odslej naša struktura proizvodnih virov, imate vpliv tudi vi, saj lahko izbirate med tremi brezogljičnimi proizvodnimi viri električne energije:

Proizvodni viri za GEN-I elektriko v 2021

Struktura proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike za 2020

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/2016) vas na tem mestu seznanjamo tudi s sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike dobavitelja GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, v letu 2020.