Struktura naših virov električne energije v letu 2021

Dobavitelji elektrike smo zakonsko zavezani, da končnim odjemalcem pokažemo strukturo svojih energetskih virov za predhodno koledarsko leto. Objavljamo jo na vsakem izdanem računu za dobavljeno elektriko, na promocijskih gradivih in na naši spletni strani.

Na to, kakšna bo odslej naša struktura proizvodnih virov, imate vpliv tudi vi, saj lahko izbirate med tremi brezogljičnimi proizvodnimi viri električne energije:

Proizvodni viri za GEN-I elektriko v 2021

Struktura proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike za 2019

V skladu z Aktom o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike (Uradni list RS, št. 22/2016) vas na tem mestu seznanjamo tudi s sestavo proizvodnih virov za proizvodnjo elektrike dobavitelja GEN-I, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, v letu 2019. 

Akcija "Cenejša elektrika do začetka samooskrbe 2021"

Za vse, ki ste se odločili za nakup sončne elektrarne za domačo samooskrbo, smo pripravili novo akcijo »Cenejša elektrika do začetka samooskrbe 2021«. Z njo si vse do začetka delovanja vaše elektrarne oz. najkasneje do 31. 10. 2021 zagotovite ugodnejše cene električne energije.