Akcija »Poceni jesen 2010«

V obdobju od 27. 9. do 31. 12. 2010 GEN-I, d.o.o. vsem novim malim poslovnim odjemalcem nudi možnost sklenitve pogodbe po najnižjih cenah. Odjemalci, ki bodo v danem obdobju sklenili pogodbo z nami, bodo energijo plačevali po novih cenah.

Odjemalci, ki se bodo odločili in podpisali pogodbo do konca 2012, bodo poleg ugodnejših cen deležni še dodatne ugodnosti, meseca brezplačne energije (na prvem mesečnem računu bomo pri znesku za plačilo odbili znesek za energijo).

Ker ste glavna skrb GEN-I, d.o.o. naši že obstoječi odjemalci, smo nov cenik podarili tudi vam. Vsem našim obstoječim odjemalcem bomo tako porabo v obdobju od 1. 10. obračunali po novem ceniku, kot smo vam obračunavali porabo do sedaj. Celotno vsebino in pogoje sodelovanja v akciji preberite tukaj: