Arhiv splošnih pogojev

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo manjših poslovnih odjemalcev za električno energijo  - veljavni do vključno 31. 5. 2014

Arhiv cenikov

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2019

Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT (€/kWh brez DDV) MT (€/kWh brez DDV) ET (€/kWh brez DDV)
0,05870 0,03885 0,05200

Vse cene veljajo samo za električno energijo in ne vključujejo DDV, trošarine, dajatev za uporabo omrežja ter drugih prispevkov, predpisanih s strani države.

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 7. 2014 do 30. 11. 2016

Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT
(€/kWh brez DDV)
MT
(€/kWh brez DDV)
 ET
(€/kWh brez DDV)
0,05949  0,03899 0,05249 

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni za podjetnike 2015"

Cenik velja v obdobju od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2016.

Akcijski cenik "Genialno poceni za podjetnike 2015" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05199 0,03599 0,04699

Cene v sklopu akcije "Genialno poceni za podjetnike 2015" veljajo za male poslovne kupce. Cene ne vključujejo DDV, trošarine na električno energijo, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja električne energije, prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije ter drugih dajatev in prispevkov, določenih s strani države.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Genialno poceni za podjetnike 2015" si lahko preberete tukaj.

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04775 0,99

* Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014

Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT
(€/kWh brez DDV)
MT
(€/kWh brez DDV)
 ET
(€/kWh brez DDV)
0,05999  0,03999  0,05299 

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

 

Redni cenik za male poslovne odjemalce od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
VT
(€/kWh brez DDV)
MT
(€/kWh brez DDV)
ET
(€/kWh brez DDV)
0,07399 0,04999 0,06199

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.