Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2019"

Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2019" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05989 0,04499 0,05999

Cene v sklopu akcije "Poceni elektrika za podjetnike 2019" veljajo do 31. 12. 2019 za obstoječe in nove male poslovne kupce. Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na električno energijo, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij, dodatkov in prispevkov k uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za podjetnike 2019" si lahko preberete tukaj.

 

Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce

1 Dvotarifno merjenje Enotarifno merjenje
  VT (€/kWh brez DDV) MT (€/kWh brez DDV) ET (€/kWh brez DDV)
od 1. 4. 2019 dalje* 0,06999 0,05499 0,06499

Vse cene veljajo samo za električno energijo in ne vključujejo DDV, trošarine, dajatev za uporabo omrežja ter drugih prispevkov, predpisanih s strani države.

Cene veljajo do začetka veljave novega rednega cenika.

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04765 0,95

* Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 

 

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivo Priključitev odjemalca na SN izvod RTP Vrste izvoda RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
SN   Podeželski 480 6
Neposredno Mešani 180 5
  Mestni 180 4
NN   Podeželski 960 16
Posredno Mešani 400 10
  Mestni 400 8

 

Cenik opominov

Stroški prvega opomina za zapadli dolg znašajo 1 eur, stroški drugega opomina za zapadli dolg znašajo 2 eur.

Na opomine se DDV, skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006 s spremembami), ne obračuna. 

 

Vodenje postopka odstopa od pogodbe

Strošek vodenja postopka odstopa od pogodbe znaša 15 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti na strani kupca.

 

Preklic odstopa od pogodbe

Strošek preklica odstopa od pogodbe znaša 10 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec izvede preklic odstopa od pogodbe skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja. 

 

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.