Redni cenik električne energije za male poslovne odjemalce

Cene tarif od 1. 4. 2019* VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,06999 0,05499 0,06499

 Vse cene veljajo samo za električno energijo in ne vključujejo DDV, trošarine, dajatev za uporabo omrežja ter drugih prispevkov, predpisanih s strani države.

* Cene posamezne tarife VT, MT, ET veljajo od 1. 4. 2019 do začetka veljave novega rednega cenika.

 

Znižanje cen med 1. marcem in 31. majem 2020

GEN-I je vsem svojim malim poslovnim odjemalcem, vključenim na Redni cenik v obdobju med 1. marcem in 31. majem 2020 znižal cene VT, MT in ET za 15 %. S to pocenitvijo GEN-I kot prvi dobavitelj elektrike v Republiki Sloveniji poleg ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo, da se odjemalce, uvrščene v odjemno skupino NN brez merjenja moči v navedenem obdobju oprosti plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevek za SPTE in OVE) ter tarifne postavke za obračunsko moč, dodatno prispeval še k nižjim stroškom položnic za električno energijo svojih odjemalcev.

Cene tarif od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 z vključenim 15 % popustom** VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05949 0,04674 0,05524

**Redni cenik za dobave v obdobju od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 vključuje 15 % popust na cene posamezne tarife VT, MT, ET za vse male poslovne odjemalce, ki so vključeni v Redni cenik. Dobave od 1. 6. 2020 dalje se zaračunavajo po tem Rednem ceniku brez popusta.

 

Akcijski cenik "Poceni elektrika za podjetnike 2020" 

Akcijske cene VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05949 0,04674 0,05524

Cene električne energije v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na električno energijo, prispevka za energetsko učinkovitost, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij, dodatkov in prispevkov k uporabi elektroenergetskih omrežij ter morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države. 

Veljavnost teh cen je tri mesece, šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri distribucijskemu operaterju (DO) v korist prodajalca/uspešne potrditve spremembe lastnika in/ali plačnika na merilnem mestu, oziroma od prvega izdanega računa za električno energijo, izdanega s strani prodajalca. Po izteku obdobja veljavnosti akcijskih cen, bo prodajalec novim malim poslovnim kupcem obračunal dobavljeno električno energijo po vsakokrat veljavnem rednem ceniku, skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni elektrika za podjetnike 2020" si lahko preberete tukaj.

 

Redni cenik električne energije za samooskrbo malih poslovnih odjemalcev

Cenik samooskrba ET (€/kWh)

Mesečno nadomestilo (€/merilno mesto/mesec)

cena brez DDV 0,04765 0,95

* Skladno s SP cene iz te tabele ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja in drugih javnih dajatev predpisanih s strani države.  

Cenik velja od 1. 5. 2017 dalje in velja do začetka veljave novega rednega cenika.

 

Tabela minimalnih standardov kakovosti

Napetostni nivo SN, neposredna priključitev odjemalca na SN izvod RTP

Izvod RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
Podeželski 480 6
Mešani 180 5
Mestni 180 4

 

Napetostni nivo NN, posredna priključitev odjemalca na SN izvod RTP

Izvod RTP/RP na SN omrežju Skupno trajanje nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev Skupno število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev
Podeželski 960 16
Mešani 400 10
Mestni 400 8

 

Cenik opominov

Stroški prvega opomina za zapadli dolg znašajo 1 eur, stroški drugega opomina za zapadli dolg znašajo 2 eur.

Na opomine se DDV, skladno s 13. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/2006 s spremembami), ne obračuna. 

Vodenje postopka odstopa od pogodbe

Strošek vodenja postopka odstopa od pogodbe znaša 15 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec odstopi od pogodbe zaradi kršitve pogodbenih obveznosti na strani kupca.

Preklic odstopa od pogodbe

Strošek preklica odstopa od pogodbe znaša 10 EUR z DDV, za posamezno merilno mesto.
Strošek se kupcu zaračuna v primeru, če prodajalec izvede preklic odstopa od pogodbe skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja.  

Informacije o dajatvah, določenih s strani države (tarifah)

S klikom na posamezno dajatev boste usmerjeni na spletno stran, na kateri se nahaja akt, ki določa višino te dajatve.

Akcija "Poceni elektrika za podjetnike 2020"

Z družbeno odgovornostjo do vseh, ki sooblikujete naše gospodarstvo, smo v GEN-I tudi za naše nove male poslovne odjemalce oblikovali cenik s 15-odstotkov nižjimi cenami tarif od tistih v Rednem ceniku. Pridružite se naši akciji Poceni elektrika za podjetnike 2020 in si znižajte stroške za elektriko. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi olajšamo nastalo situacijo in se iz nje na dolgi rok dvignemo še močnejši.