Splošni pogoji "MALI POSLOVNI ODJEMALCI"

Pred podpisom Pogodbe o dobavi električne energije malim poslovnim odjemalcem ali Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo preberite splošne pogoje, kateri opredeljujejo pogoje dobave električne energije ter pravice in obveznosti pogodbenih strank.:

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem - veljajo od vključno 1. 6. 2014

 

Splošni pogoji "SREDNJI POSLOVNI ODJEMALCI"

Pred podpisom pogodbe prosimo preberite Splošne pogoje družbe GEN-I, d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo.

Splošni pogoji o prodaji in nakupu električne energije za srednje poslovne odjemalce