Splošni pogoji "MALI POSLOVNI ODJEMALCI"

Pred podpisom Pogodbe o dobavi električne energije malim poslovnim odjemalcem ali Pogodbe o dobavi električne energije in samooskrbi malega poslovnega odjemalca z električno energijo preberite splošne pogoje, kateri opredeljujejo pogoje dobave električne energije ter pravice in obveznosti pogodbenih strank.:

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem - veljajo od vključno 1. 6. 2014

Sprememba Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo električne energije malim poslovnim odjemalcem – sprememba (str. 4) velja od vključno 10. 1. 2022 

 

Splošni pogoji "SREDNJI POSLOVNI ODJEMALCI"

Pred podpisom Pogodbe o dobavi električne energije srednjemu poslovnemu odjemalcu preberite Splošne pogoje družbe GEN-I, d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energija, ki so sestavni del Pogodbe o dobavi električne energije srednjemu poslovnemu odjemalcu..

Splošni pogoji družbe GEN-I. d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev – veljajo od vključno dne 01. 08. 2020