Cene električne energije za male poslovne odjemalce s 1. julijem še nižje

S 1. julijem 2014 bomo malim poslovnim odjemalcem Poceni elektrike zagotovili še dodatno znižane cene, in sicer 0,05949 eur/kWh brez DDV oziroma 0,07258 eur/kWh z DDV v višji dnevni tarifi,  0,03899 eur/kWh brez DDV oziroma 0,04757 eur/kWh z DDV v nižji dnevni tarifi in 0,05249 eur/kWh brez DDV oziroma 0,06404 eur/kWh z DDV v enotni tarifi.

Navedene cene ne vsebujejo omrežnine, trošarine in drugih dajatev, ki so predpisane s strani države. Nižje cene bodo avtomatsko upoštevane na mesečnih računih za dobavljeno električno energijo od vključno 1. 7. 2014 dalje.