Napovednik spremembe Splošnih pogojev za oskrbo električne energije srednjih poslovnih odjemalcev

Kupce, ki imajo sklenjeno eno ali več Pogodb o dobavi srednjega poslovnega odjemalca, katerih sestavni del so tudi Splošni pogoji družbe GEN-I d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo, obveščamo o spremembah Splošnih pogojev. Splošne pogoje z dne 25. 10. 2010 bodo s 1. 08. 2020 nadomestili novi Splošni pogoji, ki si jih lahko že danes ogledate tukaj .

Kupec, ki se z določili novih Splošnih pogojev ne strinja, lahko odstopi od pogodbe ali aneksa k pogodbi tako, da v roku 8 dni od dneva veljave in objave novih Splošnih pogojev družbi GEN-I d.o.o. posreduje pisno odstopno izjavo. V primeru, da kupec v predvidenem roku ne poda odstopne izjave, se šteje, da se z določili novih Splošnih pogojev strinja. S tem postanejo ta zanj zavezujoča.

Več o spremembah splošnih pogojev lahko preberete tukaj.