Objava novih splošnih pogojev za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev

Kupce, ki imajo sklenjeno eno ali več Pogodb o dobavi srednjega poslovnega odjemalca, katerih sestavni del so tudi Splošni pogoji družbe GEN-I d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo, obveščamo, da so s 1. 8. 2020 v veljavo vstopili Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo srednjih poslovnih odjemalcev z električno energijo, z dne 01. 07. 2020.

Določila novih Splošnih pogojev se uporabljajo tako za Pogodbe, sklenjene pred 01. 08. 2020, ki se sklicujejo na prej veljavne Splošne pogoje, kot tudi za Pogodbe, sklenjene od vključno 01. 08. 2020, ki se sklicujejo na nove Splošne pogoje.  

Kupec, ki se z določili novih Splošnih pogojev ne strinja, lahko odstopi od pogodbe ali aneksa k pogodbi tako, da v roku 8 dni od dneva veljave in objave novih Splošnih pogojev družbi GEN-I d.o.o. (do vključno 09. 08. 2020) posreduje pisno odstopno izjavo. V primeru, da kupec v predvidenem roku ne poda odstopne izjave, se šteje, da se z določili novih Splošnih pogojev strinja. S tem postanejo ta zanj zavezujoča. 

Več o spremembah splošnih pogojev lahko preberete tukaj